ایزو 50001

_
ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 50001 یک استاندارد داوطلبانه برای طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت انرژی است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO تهیه در سال 2011 منتشر شد.
ایزو 50001 بهترین راه برای دستیابی به بهره وری انرژی، صرف نظر از ماهیت کسب و کار شما است. این استاندارد به شما کمک می کند تا به اهداف کاهش گازهای گلخانه ای و حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های انرژی دست یابید. با این استاندارد یک رویکرد ساختاریافته برای اندازه‌گیری و نظارت بر میزان مصرف انرژی داشته باشید. ISO 50001 راه را برای بهبود عملکرد، کاهش قبوض انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هموار خواهد کرد.
طبق وب سایت ISO، سیستم مدیریت انرژی چارچوبی برای اجرای استراتژی های فنی و مدیریتی است که هزینه های انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را در طول زمان به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.  اجزای سیستم شامل ایجاد یک سیاست انرژی، اهداف برای بهبود استفاده کارآمد از انرژی، جدول زمانی با تاریخ های هدف برای دستیابی به اهداف و یک برنامه عملیاتی است که دقیقاً نحوه تحقق اهداف سازمان را مشخص می کند.

چرخه Plan, Do, Check, Act

ایزو 50001 از چارچوب Plan, Do, Check, Act استفاده می کند. در طول مرحله برنامه ریزی، سازمان با استفاده از اندازه گیری های فعلی بهره وری انرژی برای ایجاد یک خط مبنا، اهدافی را تعیین می کند. در طول مرحله انجام، سازمان اقداماتی را برای بهبود بهره وری انرژی اجرا می کند. در مرحله چک، سازمان عملکرد انرژی خود را اندازه گیری و ارزیابی می کند و نتایج را با خط پایه خود مقایسه می کند. در طول مرحله عمل، سازمان تصمیم می گیرد که چه تغییراتی باید در آینده برای بهبود عملکرد انرژی ایجاد شود. سپس این چرخه به طور مداوم با یک مرحله برنامه ریزی جدید تکرار می شود.
با بهبود مستمر، ISO 50001 به یک سازمان کمک می کند تا از انرژی موجود خود استفاده بهتری کند، شفافیت ایجاد کند و ارتباطات در مورد مصرف انرژی را بهبود بخشد، بهترین شیوه های مدیریت انرژی را ارتقا دهد و به اولویت بندی اجرای فناوری کارآمد انرژی کمک کند.
صنعت بیش از هر زمان دیگری به این موضوع پی می برد که مدیریت انرژی نه تنها برای محیط زیست بسیار مهم است، بلکه برای پایداری کسب و کار آن ها نیز ضروری است. این استاندارد سازمان ها را قادر می سازد تا از یک رویکرد سیستماتیک برای دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی، از جمله بهره وری، استفاده و مصرف انرژی پیروی کنند.

انعطاف پذیری و ادغام با سایر سیستم های مدیریتی

ISO 50001:2018 از ساختار Annex-SL،پیروی می کند. بنابراین به راحتی با سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی موجود ادغام می شود. هدف این استاندارد بهبود مستمر عملکرد انرژی از جمله بهره وری انرژی و مصرف انرژی است.

تغییرات در ویرایش 2018

استاندارد ISO 50001 در آگوست 2018 مورد بازنگری و صدور مجدد قرار گرفت. تغییرات شامل پذیرش ساختار سطح بالا، ادغام بهبود یافته با فرآیندهای مدیریت استراتژیک، تاکید بیشتر بر نقش مدیریت ارشد، معرفی مفهوم عادی سازی و طرح جمع آوری داده های انرژی است. بنابراین، نسخه 2018، مدیریت انرژی را با توانمند ساختن سازمان‌ها برای ارائه یک رویکرد استراتژیک برای مدیریت انرژی با تمرکز بیشتر بر ادغام مدیریت انرژی با فرآیندهای تجاری، به سطح بعدی ارتقا می‌دهد.

با اجرای الزامات ایزو 50001، سازمان شما برنامه ای برای ارتقای بهره وری انرژی در سراسر زنجیره تامین شما با ایجاد شفافیت و ارتباطات بهتر در مدیریت منابع انرژی شما خواهد داشت.

مزایای دریافت گواهینامه ISO 50001

صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 از بسیاری جهات به نفع سازمان شما می باشد. با سیستم مدیریت ساختاریافته و استراتژیک به کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش بهره وری در مدیریت انرژی دست می یابید.
مزایا سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 عبارتند از:
* مطابقت با الزامات قانونی ملی و بین المللی
* افزایش بهره وری انرژی و کاهش هزینه ها
* افزایش شهرت و اعتبار سازمان
* کاهش اثرات زیست محیطی، از جمله انتشار گازهای گلخانه ای( بدون تأثیر بر عملیات) و افزایش همزمان سودآوری
* بهبود مستمر سیستم های مدیریت انرژی.
* حصول اطمینان از اندازه گیری، مستندسازی، گزارش دهی و محک زدن مصرف انرژی.
دسترسی به بازارهای جدید
* با کاهش اتکا به منابع انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی که مستعد نوسانات قیمت و در دسترس بودن هستند، انعطاف‌پذیری را بهبود می‌بخشد.
* امکان پیاده سازی همزمان با سایر سیستم های مدیریتی

نکاتی در مورد موثر کردن ISO 50001 برای شما

تعهد مدیریت ارشد کلید موفقیت این امر است.

1

کارکنان را از آنچه در حال وقوع است مطلع نگه دارید، یک تیم ایجاد کنید زیرا این انگیزه را افزایش می دهد.

2

به این فکر کنید که چگونه بخش های مختلف با هم کار می کنند. مطمئن شوید که تمامی کارکنان سازمان به عنوان یک تیم به نفع مشتریان و سازمان کار می کند.

3

سیستم‌ها، خط‌ مشی‌ها، رویه‌ها و فرآیندهایی را که در اختیار دارید مرور کنید ممکن است هم اکنون  بسیاری از آنچه در استاندارد آمده است را  انجام دهید. پروسه ها  را برای کسب‌وکارتان کارآمد کنید.

4

با مشتریان و تامین کنندگان خود در ارتباط باشید. از پیشنهاد ها و بازخوردهای آنها استقبال کنید و بدین ترتیب بهبود مستمر ایجاد کنید.

5

کارکنان خود را برای انجام ممیزی داخلی آموزش دهید. این می تواند به درک آنها کمک کند، همچنین می تواند بازخورد ارزشمندی در مورد مشکلات بالقوه یا فرصت های بهبود ارائه دهد.

6

برای دانلود رایگان ایزو 50001 کلیک کنید.

دانلود متن فارسی ایزو 50001:2018 

با سیستم مدیریت انرژی دارای گواهی  50001:2018 ISO، سازمان شما تعادل انرژی خود را بهبود می بخشد و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد. این منجر به افزایش سودآوری و بهبود مزیت های رقابتی از طریق کاهش هزینه های انرژی می شود. با شناسایی پتانسیل‌های بهینه‌سازی، موفقیت سازمان شما از طریق معرفی فناوری‌های کارآمد انرژی به حداکثر می‌رسد.

#