ایزو 45001

_
ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 استاندارد  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که  با ارائه چارچوبی برای شناسایی، کنترل و مدیریت ریسک ها و فرصت های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، محیط کاری سالم را ارتقا می دهد. اتخاذ و اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موثر؛ به نگرانی های حقوقی، اخلاقی و صنعتی مربوط به ایمنی کارگران و همچنین وظیفه مراقبت کارفرمایان از آنها می پردازد. محیط کاری سالم و ایمن را تضمین می کند و بر بهبود مستمر تمرکز دارد.

ایزو 45001 قرار است سطح ایمنی و بهره وری در محل کار را به شدت بهبود بخشد. این استاندارد  با تأکید بر تعهد مدیریت، مشارکت کارگران و کنترل ریسک، با تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، از صدمات، بیماری ها و تلفات ناشی از کار جلوگیری می کند و راه حلی عملی برای بهبود ایمنی و سلامت کارکنان و سایر پرسنل ارائه می دهد. این استاندارد به گونه ای طراحی شده است که برای هر شرکتی صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت آن اعمال می شود.

بار آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی، هم برای کارفرمایان و هم برای اقتصاد گسترده‌تر، قابل توجه است و منجر به زیان‌های ی از قبیل بازنشستگی پیش از موعد، غیبت کارکنان و افزایش حق بیمه می‌شود. برای مبارزه با این مشکل، ISO استاندارد جدیدی به نام ISO 45001 برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد کرده است که به سازمان ها کمک می کند تا با ارائه چارچوبی برای بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات محل کار و ایجاد شرایط کاری بهتر و ایمن تر، این بار را کاهش دهند. این استاندارد توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای توسعه یافته است و از دیگر رویکردهای سیستم مدیریت عمومی مانند ISO 14001 و ISO 9001 پیروی می کند.

ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001

امروزه استاندارد جدید ایزو 45001 جایگزین OHSAS 18001 شده است،ایزو 45001 از رویکرد سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 14001 و ISO 90001 پیروی می کند. استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001؛ در مارس 2018 معرفی شد، جایگزین استاندارد فعلی ( OHSAS 18001) شده است. کسب و کارها یک دوره زمانی سه ساله برای انتقال از استاندارد قدیمی به استاندارد جدید دارند.

تغییرات کلیدی در استاندارد جدید

با استاندارد جدید، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که مدیریت سلامت و ایمنی شما با دستورالعمل‌های استراتژیک سازمان همسو است.
تغییرات کلیدی در استاندارد، تمرکز بر موارد زیر است:
زمینه سازمان
درک نیازها و انتظارات کارگر و سایر افراد ذینفع
رهبری، فرهنگ و تعهد
سیاست های مرتبط با اهداف کلی استراتژیک و جهت گیری سازمان
مشارکت و مشاوره
ریسک و فرصت ها
سنجش عملکرد
ارزیابی انطباق
بررسی مدیریت

آیا ایزو 45001 اجباری است؟

طبق قانون شما ملزم به اجرای ISO 45001 یا سایر استانداردهای مدیریت مشابه نیستید، اما آنها می توانند به ارائه یک چارچوب ساختاریافته برای تضمین یک محل کار ایمن و سالم کمک کنند.
استاندارد ISO 45001 فرصتی را برای بهبود و پیشگیری از آسیب به سلامتی نشان می دهد و در عین حال از طول عمر سازمان شما با حمایت از رشد کسب و کار و رقابت پذیری محافظت می کند. ایزو ISO 45001 اجباری نیست، با این حال، با اطمینان از انطباق با آن، می توانید محل کار را  ایمن کنید، اعتماد ذینفعان را  به دست آورده و در کسب مزیت رقابتی و جلب مشتریان بیشتر پیشتاز باشید.

ساختار ایزو 45001 چگونه است؟

ایزو 45001 رویکرد بین المللی جدید برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار است. اولین استاندارد بین المللی شناخته شده در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی است که سازمان ها را بدون توجه به زمینه و اندازه، قادر می سازد تا محل کار ایمن و سالم را برای کارگران، بازدیدکنندگان، پیمانکاران و سایر اشخاص ذینفع خود فراهم کنند تا از مرگ و میر ناشی از کار جلوگیری کنند.
ISO 45001 با استفاده از ساختار سطح بالای ISO برای سیستم های مدیریتی توسعه یافته است. این ساختار مطابق با ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 است.
این ساختار:
با سایر سیستم های مدیریتی ادغام می شود.
یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت سازمانی ارائه می دهد.
اطمینان حاصل می کند که سازمان سیاست های روشنی را ایجاد می کند که با اهداف کلی استراتژیک و جهت گیری سازمان سازگار است.
بهبود مستمر در سراسر سازمان را ترویج می کند.
سازمان را قادر می‌سازد تا ریسک را در محل کار بررسی و مدیریت کند.

درباره ی OHSAS 18001

کارفرمایانی که OHSAS 18001 را پذیرفته اند گزارش می دهند که آگاهی و درک بیشتر کارکنان از سلامت و ایمنی در محل کار را ارتقا می دهد. این سازمان های معتقدند که این امر منجر به بهبود ارتباطات داخلی و خارجی و نگرش منضبط تر کارمندان به مسائل بهداشتی و ایمنی می شود.
برخی از عناصر ضروری استاندارد عبارتند از:
توسعه سیاست های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
برنامه ریزی
اجرای سیاست ها و برنامه ها
بررسی مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی
بررسی فرآیندهای مدیریتی
حفظ بهبود مستمر.

مزایای OHSAS 18001
سازمان‌های دارای گواهینامه استاندارد طیف وسیعی از مزایا را گزارش می‌دهند، از جمله:
کاهش روزهای کاری از دست رفته
حوادث محل کار کمتر
ادعاهای پزشکی کمتر
شناسایی توسط بیمه گران و رگولاتورها
رویکرد منضبط تر به ایمنی
بهبود انگیزه، حفظ و رضایت کارکنان
کاهش هزینه های حقوقی
زمان و پول کمتری صرف تحقیقات و اسناد مربوط به حوادث می شود.

OHSAS 18001 در مقابل ISO 45001

برای جلوگیری و محدود کردن حوادث کاری در محل، مشاغل می توانند گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را دریافت کنند. دو استاندارد معروف ISO 45001 و OHSAS 18001 هستند – اما تفاوت بین OHSAS 18001 و ISO 45001 چیست؟
تفاوت اصلی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 رویکرد واکنشی و پیشگیرانه اتخاذ شده توسط این استانداردها است. OHSAS 18001 فقط بر خطرات تمرکز دارد، نه راه حل ها، در حالی که ISO 45001 بر ریسک ها و اقدامات پیشگیرانه تمرکز دارد. امروزه گواهینامه ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001 شده است.

تفاوت های کلیدی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 چیست؟

تفاوت اصلی بین این دو استاندارد این است که ISO 45001 یک رویکرد پیشگیرانه را اتخاذ می کند که مستلزم ارزیابی خطرات و اصلاح آنها قبل از ایجاد حوادث و صدمات است، در حالی که OHSAS 18001 یک رویکرد واکنشی را اتخاذ می کند که صرفاً بر خطرات متمرکز است و نه راه حل ها.
این دو استاندارد از بسیاری جهات دیگر نیز متفاوت هستند:

1- اهداف و عملکرد: در ISO 45001، تمرکز فزاینده ای روی اهداف به عنوان محرک برای بهبود و ارزیابی عملکرد وجود دارد. این اهداف می تواند در موضوعاتی مانند مشارکت کارگران، ارتباطات داخلی و خارجی و تدارکات باشد.

2-ساختار: ساختار ISO 45001 بر اساس ضمیمه SL است، که چارچوبی برای سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO است که پیاده سازی را آسان تر و کارآمدتر می کند.

3- تعهد رهبری و مدیریت: ISO 45001 نیاز به تأکید بیشتر بر مدیریت ارشد دارد تا به طور فعال سلامت و ایمنی را در سیستم مدیریت کلی سازمان بگنجاند.

4- مدیریت ریسک و فرصت: با ISO 45001، شرکت‌ها برای رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌هایی که ممکن است تولید را مختل کنند، تعیین، بررسی و اقدام می‌کنند. اگرچه ISO 45001 هر دو را در نظر می گیرد، OHSAS 18001 منحصراً به خطرات می پردازد.

5- مشارکت کارگران و شخص ثالث: ISO 45001 تمرکز بیشتر بر نیازها و انتظارات را برای همه کارگران و طرف‌های ذینفع معرفی می‌کند و به آموزش و آموزش کارکنان برای شناسایی خطرات نیاز دارد. OHSAS 18001 مشارکت گسترده‌تر کارکنان را مجاز نمی‌داند.

این تفاوت ها نشان دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه مدیریت سلامت و ایمنی است. برای موفقیت، کسب و کار باید سیستم های مدیریت فعلی خود را مجددا ارزیابی کرده و برای انتقال  به ISO 45001 آماده شود.

هدف نهایی ایزو 45001 چیست؟

هدف نهایی ایزو45001 که مخصوصاً برای مدیریت ارشد طراحی شده است، کمک به کسب و کارها است که محیط کاری سالم و ایمن را برای کارمندان خود و هر کس دیگری که از محل کار بازدید می کنند، فراهم کند. این هدف را می توان با کنترل عواملی که به طور بالقوه می تواند منجر به آسیب، بیماری و – در شرایط شدید – حتی مرگ شود، به دست آورد. در نتیجه، ایزو 45001 به کاهش هر عاملی که مضر است یا خطری برای سلامت جسمی و/یا روانی کارگران است، مربوط می شود.
متأسفانه، هزاران کارگر روزانه جان خود را به دلیل موارد قابل پیشگیری از شرایط نامطلوب محل کار از دست می دهند. در واقع، طبق گزارش ISO و سازمان بین المللی کار – یا ILO – بیش از 2.7 میلیون مرگ در سراسر جهان به دلیل حوادث شغلی رخ می دهد. و علاوه بر آن سالانه 374 میلیون جراحت غیرکشنده رخ می دهد که منجر به غیبت 4 روزه یا بیشتر از محل کار می شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان بهداشت و ایمنی – از جمله متخصصانی که در کمیته ISO کار می کردند – ISO 45001 نشان دهنده یک پیشرفت مهم است. برای اولین بار در سطح بین‌المللی، کسب‌وکارها در هر اندازه اکنون می‌توانند به یک چارچوب واحد دسترسی داشته باشند که مسیری روشن برای توسعه اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی بهتر و قوی‌تر ارائه می‌دهد.
ISO 45001 شاهد افزایش 97.3 درصدی گواهینامه های جهانی در سال 2020 بوده است که نشان دهنده رشد و اهمیت گواهینامه معتبر UKAS در زمان های اخیر است.

اصطلاحات و تعاریف ایزو 45001

در ایزو 45001 اصطلاحات خاصی برای شفاف سازی تعریف شده است که عبارتند از ریسک، کارگر، محل کار و شناسایی خطر.
خطر: یک تعریف جهانی از اصطلاح ریسک در ISO 45001 توضیح داده شده است زیرا معنای آن در برخی کشورها متفاوت است.
اصطلاح شناسایی خطر با عبارات شناسایی خطر و کنترل ریسک پوشانده می شود تا اطمینان حاصل شود که همه خطرات بالقوه قابل اعمال در همه صنایع و بخش ها را در بر می گیرد.
کارگر: تفاوت هایی در تعریف این واژه و محدودیت های قانونی مختلف پیرامون این واژه در کشورهای مختلف وجود دارد – در چارچوب ISO 45001، «کارگر» به عنوان شخصی که کار یا فعالیت های مرتبط با کار را تحت کنترل سازمان انجام می دهد؛ تعریف می شود.
محل کار: اکنون این مکان به عنوان مکانی تحت کنترل سازمان تعریف می شود که یک فرد باید در آنجا باشد یا برای اهداف کاری برود.

مزایای اخذ گواهینامه ISO 45001 برای سیستم مدیریت شما
 • کاهش هزینه های عملیاتی
  ایجاد وقفه کمتر به دلیل حوادث و بیماری و زمان خرابی در نتیجه هزینه های کلی حوادث در محل کار و تعداد حق بیمه مطالبه شده را کاهش می دهد که این ها به معنای صرفه جویی در پول است.
 • بهبود روابط با ذینفعان
  سلامت و دارایی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان در اولویت قرار می گیرد و مسئولیت برند را با تعهد به کار ایمن، سالم و پایدار نشان می دهد مشارکت رهبری و مشارکت کارگران را افزایش می دهد.
 • الزامات قانونی
  برآورده کردن الزامات قانونی و نظارتی در سازمان شما واطمینان از اینکه سیستم مدیریت شما واجد شرایط استانداردهای بین المللی است؛ منجر به ایجاد اعتماد و یکپارچگی برند می گردد.
 • بهبود مدیریت ریسک
  با شناسایی حوادث احتمالی و اجرا کردن کنترل ها و اقداماتی  برای پایین نگه داشتن ریسک تا حد امکان، از کارکنان و مشتریان در برابر آسیب محافظت کرده و  بدین ترتیب شناسایی خطر و ارزیابی ریسک بهبود می یابد.
 • رضایت مشتری و ایمنی
  با حفظ سلامت و دارایی آنها به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده کنید.
 • افزایش انعطاف پذیری سازمان
  افزایش انعطاف پذیری سازمانی از طریق پیشگیری  از ریسک، نوآوری و بهبود مستمر
  یک سیستم جهانی بهداشت و ایمنی شغلی برای همه مشاغل، در هر اندازه
ISO 45001 برای چه سازمان هایی مناسب است؟

این استاندارد انعطاف پذیر است و می تواند برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی برای طیف گسترده ای از سازمان ها اجرایی شود از جمله:
سازمان ها و شرکت های بزرگ
شرکت های کوچک و متوسط
موسسات عمومی و غیر انتفاعی
سازمان های غیردولتی (NGO) و خیریه ها

ایزو 45001 چگونه بر بهره وری تاثیر خواهد گذاشت؟

یکی از مزایای کلیدی اجرای ISO 45001 در سازمان شما این است که راه را برای آسیب‌ها و بیماری‌های کمتر در محل کار از طریق یک رویکرد پیشگیرانه برای شناسایی خطر و ارزیابی خطر هموار می‌کند که منجر به بهبود سلامت و ایمنی سازمان می‌شود. با گواهینامه ISO 45001، شرکت ها نشان می دهند که گام مهمی را برای محافظت از کارگران با حذف شیوه های ناکارآمد انجام داده اند، که به کارکنان کمک می کند تا در زمان تعیین شده به دلیل سیستم های موثر، کارهای بیشتری را ارائه دهند.

چرا ISO 45001 برای سازمان شما خوب است؟

ایزو 45001 برای جلوگیری از صدمات و بیماری های ناشی از کار و ایجاد محل کار ایمن و سالم طراحی شده است.به عنوان یک استاندارد بین المللی، ISO 45001 از مرزهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی عبور می کند. این یک معیار واحد برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی تعیین می کند. بنابراین اگر سازمان شما در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند یا تجارت می‌کند، می‌توانید با یک استاندارد واحد کار کنید که تجارت را برای شما ساده می کند. هم چنین اگر در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تازه کار هستید، این یک چارچوب عالی برای ایجاد انعطاف پذیری سازمانی در کسب و کارتان است.

چگونه ISO 45001 از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل حمایت می کند؟

سازمان هایی که متعهد به پایداری هستند، به طور فزاینده ای استراتژی های شرکتی خود را با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) همسو می کنند. گواهینامه معتبر ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بین المللی، تعهد سازمان را به تضمین شرایط کاری مناسب، سلامت، رفاه و اقدامات برابر نشان می دهد.
برای سازمان هایی که به دنبال ارتقای نمایه ESG (محیط زیست، اجتماعی و حکمرانی) خود هستند، پیاده سازی ایزو 45001 و همسویی آن با SDGs پیام قدرتمندی را به سهامداران از جمله کارمندان ارسال می کند که آنها واقعاً به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود اهمیت می دهند.

برای دانلود رایگان ایزو 45001 کلیک کنید.

دانلود متن فارسی ایزو 45001 

گواهینامه ISO 45001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای می تواند به گونه ای ارائه شود که تعهد سازمان شما را به ارائه محل کار که در آن خطر بیماری یا آسیب به کارگران، جامعه یا مشتریان شما حذف یا به حداقل می رسد را نشان دهد.

#