ممیزی مراقبتی و نگهداری سیستم

_

همانطور که میدانید، چرخه صدور گواهینامه شامل ممیزی صدور و دو ممیزی مراقبتی می باشد. نهاد صدور گواهینامه، مسئول حصول اطمینان از انطباق مداوم سازمان، با استاندارد تعیین شده می باشد که برای دستیابی به این هدف یک سری ممیزی در یک دوره سه ساله انجام می گردد.بدین صورت که در ابتدا ممیزی صدور انجام گردیده و پس از آن دو ممیزی مراقبتی برای اطمینان از بهبود مستمر صورت می پذیرد.

ممیزی صدور دارای دو مرحله می باشد که در مرحله اول ممیزان نهاد صدور گواهینامه، مطابقت مدارک و مستندات سازمان با استاندارد را بررسی می کنند (از قبیل نظامنامه، خط مشی و اهداف و …) و در مرحله دوم نحوه ی اجرا مستندات در سازمان (سوابق و …) را مورد بررسی قرار می دهند.

تیم ایزو کانسالت سنتر، در این مراحل همراه شما هستند ما در ابتدا مدارک و مستندات را بررسی می نماییم و همزمان مشاوره های لازم در راستای استقرار سیستم را ارائه می دهیم.

نهاد صدور گواهینامه می بایست از بهبود مستمر سازمان اطمینان یابد، در این راستا ممیزی های مراقبتی صورت می پذیرد. ممیزی های مراقبتی طی دو سال پس از ممیزی صدور (به فاصله یک ساله از یکدیگر) انجام می پذیرد.

ما در طول این دوره سه ساله همراهتان هستیم و سازمان شما به طور پیوسته از خدمات ما بهره مند خواهند بود.تیم کارشناسان ما به شما در راستای بهبود مستمر سازمان کمک می نمایند. مشاوران و کارشناسان از سیستم  پایه ریزی شده نگهداری می کنند و با رفع عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی و مشاوره های به موقع از انطباق با استاندارد مورد نظر، اطمینان حاصل می کنند.

ما در کل دوره سه ساله، سازمان را برای ممیزی های صدور و مراقبتی آماده نگه می داریم تا با خیالی آسوده به پاس کردن ممیزی ها و بهبود مستمر بیاندیشیم.

ما در کنارتان هستیم.

نگهداری سیستم و ممیزی مراقبتی