ممیزی و اخذ گواهینامه

_

پس از استقرار سیستم، مرحله ممیزی و اخذ گواهینامه را در پیش داریم. پس از استقرار استانداردها، واحدها و فرآیندها شروع به اجرایی کردن روش ها و دستورالعمل ها و مستندات مربوطه می نمایند. سازمان شما در حین اجرا از پشتیبانی کارشناسان بهره مند خواهند بود. ممیزی داخلی توسط مشاوران صورت می پذیرد. به عبارتی پس از تعریف و مشخص نمودن مستندات سازمان؛ می بایست اقدام به ممیزی داخلی شود تا ایرادات سیستم و عدم انطباق ها شناسایی شود و اقدامات اصلاحی  تعریف گردد و به حصول اطمینان از اجرایی شدن روش های اجرایی و دستورالعمل ها دست یابیم.

در همین حین حسب نوع گواهینامه شامل ایزو، CE , … اقدام به اخذ قرارداد با مراجع مرتبط شامل Certification body یا Notified body  و … می گردد و با شرکت های صدور گواهینامه هماهنگی های لازم صورت می پذیرد.

کارشناسان ما با شرکت های صدور گواهینامه رایزنی کرده و با هماهنگی مدیران ارشد سازمان شما اقدام به اخذ قرارداد و نهایی کردن هزینه ها و زمان ممیزی خارجی می نمایند.

در زمان انجام ممیزی خارجی؛ کارشناسان ما در کنار شما و سازمانتان حضور دارند و مسئولیت پاسخگویی به ممیزان به عهده ما می باشد. بنابراین سازمان شما با خیالی آسوده و بدون استرس ممیزی را پشت سر گذاشته و پاس می کند.

پس از اتمام ممیزی، مشاوران ما کامنت ها و در صورت وجود عدم انطباق ها را دریافت کرده و تمهیدات لازم جهت رفع مغایرت ها را فراهم می آوریم. برنامه ریزی جهت اصلاح موارد صورت می پذیرد؛ پس از آن اقدامات عملی جهت رفع عدم انطباق ها شناسایی شده و با هماهنگی واحدها و فرآیندها اصلاحات لازم صورت می پذیرد. تا مرحله اخذ گواهینامه و پس از آن همراهتان هستیم و در تمامی موارد مدیران ارشد سازمان در جریان امور قرار می گیرند.

در این حین هماهنگی ها با سازمان صدور گواهینامه صورت می پذیرد تا اقدامات منجر به اخذ گواهینامه شود.با اخذ گواهینامه کار ما به اتمام نرسیده است، تا پاس کردن ممیزی های مراقبتی و در طی دوره جهت بهبود مستمر از پشتیبانی و مشاوره ما بهره مند خواهید بود.کارشناسان ما در زمان ممیزی مراقبتی کنار سازمانتان هستند و تمامی تمهیدات جهت پاس کردن ممیزی مراقبتی را فراهم می آورند.